کفپوش تارتان
 

کفپوش تارتان

کفپوش تارتان پیست های دو میدانی در مدل های Spray، ,Full Flexible Sandwich، و Smooth قابل اجرا می باشند.
کفپوش تارتان چسبندگی مناسبی به سطوح بتن، سنگ، موزائیک و آسفالت را داشته و بصورت یکپارچه اجرا می گردد.

 

 

کفپوش تارتان اسپری با ضخامت میانگین ۱۴ میلیمتر برای پیست های دو میدانی اجرا می گردد. تارتان اسپری امکان خروج رطوبت از سطح را داده و در مناطق آب و هوایی با بارندگی بالا قابل بهره برداری می باشد.

پیست تارتان
تارتان ساندویچ پیست

 

کفپوش تارتان ساندویچ با ضخامت میانگین ۱۴ میلیمتر برای پیست های دو میدانی که در آن مسابقات منطقه ای و ایالتی برگزار می گردد اجرا گردیده و در تمام مناطق آب و هوایی قابل بهره برداری می باشد.


کفپوش تارتان

0
فهرست