کفپوش اپوکسی و پلی یورتان خودرو سازی

کفپوش اپوکسی و پلی یورتان خودرو سازی کفپوشی زیبا، مقاوم در برابر سایش و فرسودگی و یکی از سیستم های دکوراتیو پر ترافیک ما می باشد. با حفظ قابلیت برخی از بادوام ترین لایه نهایی سوالی باقی نمی گذارد که این سیستم کفپوش صنعت هوایی، خودرو سازی و حمل ونقل انتخاب ترمینال های صنعتی، سالن نمایشگاه ها، ایستگاه های راه آهن و مترو، تعمیر گاه های تخصصی خودرو و دیگر تاسیسات و مکانهایی است که تردد هرگز در آنها پایان نمی پذیرد.

از هواپیما گرفته , قطار ها , اتومبیل ها , موتور سیکلت ها و . . . همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی گریس، روغن، سوخت و حلال ها در محیط می باشد. بدون سیستم کفپوش مناسب، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در خودرو سازی امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی دائمی و ثابت را ایجاد کرده و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت. بدین خاطر است که سیستم های کفپوش اپوکسی و پلی یورتان خودرو سازی ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی ما در بسیاری از محیط ها عمومیت دارند.

خواه شما به سیستم کفپوش برای یک فرودگاه , کارخانه خودرو سازی، نمایشگاه و نماییندگی اتومبیل، پادگان نیروی نظامی، ایستگاه راه آهن و خواه دیگر مراکز اصلی حمل و نقل نیاز داشته باشید، راه حلهای ما امنیت بلند مدت و زیبایی بی خدشه و دست نخورده ای که به دنبال آن هستید را به شما خواهند داد.

 

 

فهرست