کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی

کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی کفپوشی زیبا، مقاوم در برابر سایش و فرسودگی و یکی از سیستم های صنعتی و نیز دکوراتیو پر ترافیک ما می باشد. با حفظ قابلیت برخی از بادوام ترین لایه نهایی سوالی باقی نمی گذارد که این سیستم کفپوش صنعت هوایی و خودرو سازی و حمل ونقل انتخاب ترمینال های صنعتی، سالن نمایشگاه ها، ایستگاه های راه آهن و مترو، تعمیر گاه های تخصصی خودرو و دیگر تاسیسات و مکانهایی است که تردد هرگز در آنها پایان نمی پذیرد.

از هواپیما گرفته، قطار ها، اتومبیل ها، موتور سیکلت ها و … همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی گریس، روغن، سوخت و حلال ها در محیط می باشد . بدون سیستم کفپوش مناسب، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در صنایع هوایی و خودرو سازی امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی دائمی و ثابت را ایجاد کرده و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت . بدین خاطر است که سیستم های کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی ما در بسیاری از محیط ها عمومیت دارند.

خواه شما به سیستم کفپوش برای یک فرودگاه، کارخانه خودرو سازی، نمایشگاه و نماییندگی اتومبیل، پادگان نیروی نظامی، ایستگاه راه آهن و خواه دیگر مراکز اصلی حمل و نقل نیاز داشته باشید، راه حلهای ما امنیت بلند مدت و زیبایی بی خدشه و دست نخورده ای که به دنبال آن هستید را به شما خواهند داد.

کفپوش صنایع هوایی و خودرو سازی
کفپوش اپوکسی و پلی یورتان خودرو سازی
 صنایع هوایی و خودرو سازی
کفپوش تعمیرگاه خودرو
فهرست