کفپوش داروسازی / تولید دارو

کفپوش داروسازی مراکز تولید دارو نیازمند کارایی و طول عمری بالا می باشد، آنچنان که در دیگر صنایع بهداشتی است. سیستم کفپوش داروسازی باید به نحوی طراحی، فرموله و اجرا گردد که با شرایط سخت و تردد بسیار زیاد محیط هایی که به صورت تمام وقت (شبانه روز) در حال استفاده می باشد تطبیق داشته باشد.

آکسون سازه آراد سیستم کفپوش داروسازی / تولید دارو را اختصاصا جهت محیط های تولید دارو، بسته بندی دارو، مراکز درمانی، ساختمانهای بهداشتی، بهیاری، مراکز توانبخشی و دیگر مکانهایی که بهداشت در اولویت قرار دارد را پیشنهاد می دهد.

مزایای سیستم کفپوش داروسازی / تولید دارو

کفپوش داروسازی / تولید دارو داراری سطوحی بی درز که کاملا از معاهدات و قوانین علوم بهداشتی پیروی می کند.
سهولت در پاکسازی سطوح کفپوش داروسازی
کفپوش داروسازی / تولید دارو دارای خاصیت آنتی باکتریال ثبت شده در آژانس حفاظت محیطی می باشد.
کفپوش دارویی اکسون پوشش یکپارچه کف و دیوار ایجاد می کند.
مقاومت لایه ی پوشش نهایی در جذب مواد داروسازی
کفپوش داروسازی در برابر پارگی و پکیدگی مقاوم می باشد.
کفپوش داروسازی / تولید دارو در برابر حلال ها و ضد عفونی کننده ها و دیگر مواد شوینده شیمیایی مقاوم می باشد
کفپوش داروسازی کاملا امن و ضد لغزندگی است.

 

فهرست