کفپوش بیمارستانی

کفپوش آنتی باکتریال

کفپوش بیمارستانی

 کفپوش بیمارستانی باید به نحوی طراحی، فرموله و اجرا گردد که با شرایط سخت و تردد بسیار زیاد محیط هایی که به صورت تمام وقت ( شبانه روز ) در حال استفاده می باشد تطبیق داشته باشد. آکسون سازه آراد سیستم کفپوش بیمارستانی را اختصاصا جهت محیط های بیمارستانی، مراکز درمانی، ساختمانهای بهداشتی، بهیاری، مراکز توانبخشی و دیگر مکانهایی که بهداشت در اولویت قرار دارد را پیشنهاد می دهد.

مزایای کفپوش بیمارستانی:

کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی اکسون داراری سطوحی بی درز است که کاملا از معاهدات و قوانین علوم بهداشتی پیروی می کند.
کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی دارای خاصیت آنتی باکتریال ثبت شده در آژانس حفاظت محیطی می باشد.
کفپوش بیمارستانی پوشش یکپارچه کف و دیوار ایجاد می کند
لایه ی نهایی کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی در برابر جذب مواد بیمارستانی (بتادین و غیره ) مقاوم می باشد.
کفپوش بیمارستانی در برابر پارگی و پکیدگی مقاوم می باشد
کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی در برابر حلال ها و ضد عفونی کننده ها و دیگر مواد شوینده شیمیایی مقاوم می باشد
کفپوش بیمارستانی کاملا امن و ضد لغزندگی است و به علت عدم جذب هیچگونه آلودگی به سهولت تمیز و ضد عفونی می گردد.