کفسازی صنعتی

کفسازی صنعتی اولین و مهمترین اقدام جهت ایجاد سطحی مستحکم و همچنین مسطح برای اجرای هر نوع کفپوش اعم از صنعتی، ورزشی و دکوراتیو می باشد. از لحاظ فنی مناسب ترین کفسازی جهت اجرای کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان، اعمال بتن مسلح با عیار مناسب و یا اجرای بر روی موزائیک و سنگ از پیش اجرا شده می باشد. این دو روش مقرون بصرفه ترین روش نیز می باشند.

در اعمال بتن مسلح افزودن ماده فوق روان کننده ( پلی کربوکسیلات ) به روانی بیشتر بتن و افزایش مقاومت فشاری آن می افزاید. افزودن الیاف پلی پروپیلن PP12  مقاومت خمشی بتن را افزایش می دهد. شیب بندی مناسب بوسیله دوربین و یا تراز لیزری صورت می گیرد، و سطح نهایی بوسیله دستگاه ماله پروانه ای پرداخت می گردد. در نهایت اجرای درز انبساط با دستگاه کاتر ضروری است. در صورت اجرای موزائیک نیز سطوح نهایی می بایست کاملا مسطح و تا حد امکان عاری از خلل و فرج ما بین تایل های موزائیک باشد.

از آنجایی که سطوح بتنی و یا موزائیک شده جهت اجرای کفپوش صنعتی می­بایست کاملا مسطح بوده و عاری از خلل و فرج، و یا برجستگیهای غیر معمول ناشی از بر جای ماندن پلاستر های سیمانی باشد، از این رو پیش از اجرای کفپوش، ساییدن و تسطیح سطوح با اعمال ساب ضرورت می یابد. خلل و فرج بجای مانده احتمالی ما بین تایل های موزائیک و یا درزهای انبساطی سطوح بتنی با استفاده از ماستیک منعطف پوشش داده خواهد شد. (در مواردی که از آرماتور استفاده نمی گردد، جهت افزایش مقاومت فشاری و جلوگیری از ترک احتمالی بتن، استفاده از الیاف PL50 ضرورت می یابد.)

 

فهرست