کفسازی صنعتی

کفسازی صنعتی

کفسازی صنعتی اولین و مهمترین اقدام جهت ایجاد سطحی مستحکم و همچنین مسطح برای اجرای هر نوع کفپوش اعم از صنعتی، ورزشی و دکوراتیو می باشد. از لحاظ فنی مناسب ترین کفسازی جهت اجرای کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان، اعمال بتن مسلح با عیار مناسب و یا اجرای بر روی موزائیک و سنگ از پیش اجرا شده می باشد. این دو روش مقرون بصرفه ترین روش نیز می باشند.

در اعمال بتن مسلح افزودن ماده فوق روان کننده ( پلی کربوکسیلات ) جهت روانی بیشتر بتن و افزایش مقاومت فشاری آن، و همچنین افزودن الیاف پلی پروپیلن PP12  جهت افزایش مقاومت خمشی بتن توصیه می گردد. شیب بندی مناسب بوسیله دوربین و یا تراز لیزری، پرداخت نهایی سطح بوسیله دستگاه ماله پروانه ای و در نهایت اجرای درز انبساط با دستگاه کاتر ضروری است. در صورت اجرای موزائیک نیز سطوح نهایی می بایست کاملا مسطح و تا حد امکان عاری از خلل و فرج ما بین تایل های موزائیک باشد.

از آنجایی که سطوح بتنی و یا موزائیک شده جهت اجرای کفپوش صنعتی می­بایست کاملا مسطح بوده و عاری از خلل و فرج، و یا برجستگیهای غیر معمول ناشی از بر جای ماندن پلاستر های سیمانی باشد، از این رو پیش از اجرای کفپوش، ساییدن و تسطیح سطوح با اعمال ساب ضرورت می یابد. خلل و فرج بجای مانده احتمالی ما بین تایل های موزائیک و یا درزهای انبساطی سطوح بتنی با استفاده از ماستیک منعطف پوشش داده خواهد شد. (در مواردی که از آرماتور استفاده نمی گردد، جهت افزایش مقاومت فشاری و جلوگیری از ترک احتمالی بتن، استفاده از الیاف PL50 ضرورت می یابد.)