کفپوش چند منظوره

کفپوش چند منظوره در هر ساختمان و تاسیساتی برخی نواحی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند نیاز به حفاظت بیشتر از کف دیده می شود. کفپوش راهروها، راه پله ها، سرویس های بهداشتی، بام و فضاهای پشت یک ساختمان، بدون محافظت، خود در معرض خطر می باشند. در آکسون سازه آراد، ما پوشش های صنعتی مورد نیاز جهت حفظ کفپوش بتنی برای طولانی مدت در هر مرکز را به نحوی خاص تولیدمی کنیم. برای حفظ مناطقی که متحمل رفت وآمد مکرر و فعالیت است، ساختمان ها نیازمند پوشش کف با دوام در عین حال جذاب می باشند . پوشش های کف و بتن صنعتی آکسون سازه آراد دارای دوام استثنایی و بسیار عالی برای حفاظت می باشد. کف پوش ما نیز در انواع رنگ ها و ترکیب ها و با امکان اضافه کردن حروف، آرم، الگوها و اشکال دیگر قابل تنظیم و موجود است.

 

0
فهرست