ورنی اپوکسی

ورنی اپوکسی از ترکیب دو بخش رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمینی بدست می آید. با توجه به چسبندگی فوق العاده پوشش اپوکسی به سطوح مختلف از جمله بتن، سنگ، چوب و …، و عدم جذب هر گونه آلودگی ( گریس، روغن، دوده و …) و مقاومت عالی در برابر حلال ها، سود و اسید، این پوشش از سطوح زیرین خود کاملا محافظت کرده و مانع از هر گونه آسب پذیری می گردد. ورنی اپوکسی کاملا بی رنگ و شفاف بوده، به نحوی که پس از اعمال آن بر روی سطح، نقش ها و طرح های لایه های زیرین کاملا واضح و مشخص می باشد. با توجه به قابلیت ورنی اپوکسی در افزایش مقاومت سایشی، در بسیاری صنایع مختلف از جمله در صنایع ساختمان، صنایع غذایی، صنایع خودرو سازی، صنایع دارویی، صنایع شیمیایی، صنایع چاپ و کاغذ، سوله و انبار دیگر کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

0
فهرست