axaco.ir - روکش اپوکسیروکش اپوکسی

 روکش اپوکسی به علت دارا بودن قابلیت های فراوان همواره از اولین گزینه های استفاده در کفپوش های صنعتی و دکوراتیو بوده و تا کنون در اغلب صنایع رضایتمندی لازم را به همراه داشته است. با توجه به خواص مواد پایه سیمانی در جذب و واکنش با مواد دیگر، بتن، سنگ و موزائیک استفاده شده در کف، ضمن دارا بودن مقاومت فشاری و سایشی بسیار پایین، در یرابر مواد شیمیایی، حلال ها ( بنزین، گازوئیل و … )، باز ها و اسید ها، آب و روغن و غیره نیز بسیار آسیب پذیر می باشد.

پوشش های پایه قیر در شرایط دمایی متفاوت در برابر حلا ها ضعیف بوده و به سرعت واکنش داده و از فرم خود خارج می شوند. سطوح فلزی نیز در برابر رطوبت و عوامل خورنده آسیب پذیر می باشند. از این رو نیاز به پوششی که در برابر تمامی عوامل آسیب رسان به سطوح مقام باشد ضرورت می یابد.

 

0
فهرست