اجرای کفپوش اپوکسی

اجرای کفپوش اپوکسی نیازمند وجود سطحی مستحکم و همچنین مسطح به عنوان اولین و مهمترین اقدام می باشد. از لحاظ فنی مناسب ترین کفسازی جهت اجرای کفپوش اپوکسی، اعمال بتن مسلح با عیار مناسب و یا اجرا بر روی موزائیک و سنگ از پیش اجرا شده می باشد. این دو روش مقرون بصرفه ترین روش نیز می باشند.

در اعمال بتن مسلح افزودن ماده فوق روان کننده ( پلی کربوکسیلات ) جهت روانی بیشتر بتن و افزایش مقاومت فشاری آن، و همچنین افزودن الیاف پلی پروپیلن PP12 جهت افزایش مقاومت خمشی بتن توصیه می گردد. شیب بندی مناسب نیز بوسیله دوربین و یا تراز لیزری انجام می گیرد. نقل از سیکا . سطح نهایی بوسیله دستگاه ماله پروانه ای پرداخت می گردد. و در نهایت اجرای درز انبساط با دستگاه کاتر ضروری است. از آنجایی که سطوح بتنی و یا موزائیک شده جهت اجرای کفپوش اپوکسی اکسون می بایست کاملا مسطح بوده و عاری از خلل و فرج، و یا برجستگیهای غیر معمول ناشی از بر جای ماندن پلاستر های سیمانی باشد، از این رو پیش از اجرای کفپوش اپوکسی، ساییدن و تسطیح سطوح با اعمال ساب ضرورت می یابد. خلل و فرج بجای مانده احتمالی ما بین تایل های موزائیک و یا درزهای انبساطی سطوح بتنی با استفاده از ماستیک منعطف پوشش داده خواهد شد.

0
فهرست