کفپوش تعمیرگاه خودرو

کفپوش تعمیرگاه خودرو

کفپوش تعمیرگاه خودرو

کفپوش تعمیرگاه خودرو کفپوشی زیبا , مقاوم در برابر سایش و فرسودگی و یکی از سیستم های دکوراتیو پر ترافیک ما می باشد. با حفظ قابلیت برخی از بادوام ترین لایه نهایی سوالی باقی نمی گذارد که این سیستم  کفپوش تعمیرگاه خودرو انتخاب تعمیر گاه های تخصصی خودرو و دیگر تاسیسات و مکانهایی است که تردد و استفاده خودرو هرگز در آنها پایان نمی پذیرد.

از هواپیما گرفته، قطار ها، اتومبیل ها، موتور سیکلت ها و … همه نوع وسایل نیاز به مراقبت منظم دارند و این به معنی ایجاد فراوانی گریس، روغن، سوخت و حلال ها در محیط می باشد . بدون سیستم کفپوش مناسب، خلل و فرج موجود در سطوح بتنی در تعمیرگاه مرکزی خودرو امکان جذب مواد شیمیایی را داشته و آلودگی دائمی و ثابت را ایجاد کرده و تهدیدی است برای به مخاطره کشیدن امنیت. بدین خاطر است که سیستم  کفپوش تعمیرگاه ماشین ضد لغزندگی و ضد جذب آلودگی ما در بسیاری از محیط ها عمومیت دارند.

خواه شما به سیستم کفپوش برای یک فرودگاه، کارخانه خودرو سازی، تعمیرگاه خودرو، نمایشگاه و نماییندگی اتومبیل، پادگان نیروی نظامی، ایستگاه راه آهن و خواه دیگر مراکز اصلی حمل و نقل نیاز داشته باشید، راه حلهای ما امنیت بلند مدت و زیبایی بی خدشه و دست نخورده ای که به دنبال آن هستید را به شما خواهند داد.

ویژگی های کفپوش تعمیرگاه خودرو

کفپوش تعمیرگاه خودرو ضد جرقه و الکتریسیته ساکن می باشد.
کفپوش تعمیرگاه خودرو گریس، روغن و را به خود جذب نمی کند.
کفپوش تعمیرگاه خودرو ضد لغزندگی بوده و هزینه های نگهداری آن نیز بسیار پایین است.
کفپوش تعمیرگاه خودرو کاملا ( Anti Dust ) بوده و هرگز گرد و غبار را به خود جذب نمی کند.